<---- Agenda NL Artikelen Gayatri Mantra

Gayatri Mantra

Op een moderne Multimedia computer hoor je deze Mantra

Als je niets hoort, klik HIER

 

Je kunt deze versie bestellen op:

Track 1 van We are One in the infinite Sun

'The Matter of the Heart Sangha'*

Gayatri Mantra:

Om Bhur Bhuvah Svah

Tat

Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

Dhiyo Yonah:

Prachodayat

 

Vertaling:

Door alle lagen van ervaring heen is

‘Dat’

de ware aard

die het bestaan verlicht,

het allerhoogste

Ene.

Moge alle wezens

door subtiele en meditatieve intelligentie

de verheven schittering van

verlicht bewustzijn gewaarworden.

 

Dit artikel is geschreven door ShantiMayi

Wat is een mantra?

        Het woord ‘mantra’ is Sanskriet en betekent: lettergreep of heilig woord. Mantra's zijn trillingsformules die in stilte inwendig worden gereciteerd, of hardop worden uitgesproken of gezongen. Mantra’s komen voor in het Sanskriet en ook in Japanse, Chinese en Tibetaanse talen. Ook van de talen van bepaalde stammen is het bekend dat ze krachtige lettergrepen en woorden gebruiken. Een mantra is een precies geluid, een frequentie die een signaal overbrengt naar het bewustzijn. Mantra’s worden gebruikt om bepaalde resultaten te bereiken en worden een aantal malen herhaald om genezing en overvloed te krijgen. Ze worden in de tradities van de tantra toegepast samen met yantra’s, voor het in stand houden van bovennatuurlijke krachten, die siddhi’s worden genoemd. 

 

    Mantra’s worden gebruikt om het hart te openen en de ontvankelijkheid te vergroten door elk aspect van het fysieke, mentale en emotionele lichaam aan te passen, klaar te maken en te openen, zodat men dichterbij een groter bewustzijn en diepere wijsheid kan komen en daar zelfs in kan doordringen. Sommige mantra’s lenen zich goed als gebeden, terwijl andere krachtig en direkt aanspreken. Er zijn mantra’s die gereciteerd worden, of stil van binnen worden gezegd in de heel subtiele geborgenheid van het bewustzijn; waarmee ze een soort homeopathisch middel zijn voor gaven als genezen, zegenen of leiden. 

                  

    Mantra’s of precieze geluidstrillingen brengen geometrische patronen voort. Onder de juiste omstandigheden kan dit bestudeerd worden. Wetenschappelijke experimenten hebben aangetoond dat door verlagen of verhogen van een geluidsgolf, een visueel patroon van de vibratie ook verandert, gelijk met de verandering van het geluid. Men heeft dit laten zien door middel van een druppel water, die - wanneer die geladen wordt met verschillende geluidsgolven - verschillende geometrische patronen zal opleveren. Zand dat over het oppervlak van een  platte metalen plaat is uitgespreid, verspringt van de ene in de andere geometrische vorm, afhankelijk van de trillingen van de hogere of lagere tonen. 

 

 

Wat is een Yantra?

 

    De geometrische vorm van een trilling van het geluid, dat een bepaalde informatiecode bevat, wordt ‘yantra’ genoemd. Een yantra is een diagram dat subtiele informatie met een mystieke betekenis overbrengt op degene die er naar kijkt. Net als een mantra bevat elke yantra een heel speciale betekenis, die innerlijk bewustzijn en ontvankelijkheid opent voor de informatie die de yantra overbrengt. Men zegt

dat een yantra het sterkste is als de ‘bij’ (Sanskriet lettertekens, uitgesproken als ‘bie-djee.) op de plaatsen staan waar ze horen; zij is minder sterk als de ‘bij’ niet in het diagram voorkomen. In dit boek zal men van beide Gayatri Yantra’s voorbeelden aantreffen.  

    De Gayatri Yantra is een geheiligd diagram dat een subtiele taal overbrengt die vastligt in de kracht van de Gayatri. Geometrische yantra’s kunnen zo precies zijn: elke lijn loopt naar een bepaalde richting en in een bepaalde opbouw. Elke kromming, elke streep en zelfs het aantal lijnen heeft een eigen betekenis. De precieze boodschap die een yantra belichaamt, wordt bijna nooit in woorden genoemd of uitgelegd.

 

 

Klik op de Gayatri Yantra om deze te vergroten.

 

De Gayatri Mantra

 

    De Gayatri Mantra en de Gayatri Yantra zijn methoden van inwijding in een dieper begrip van de boodschap van de Gayatri. Zo is de Gayatri ook steeds een middel tot opwekking, genade en onbaatzuchtigheid; maar ook een middel van dienstbaarheid aan deze wereld. Inwijding betekent: op weg gaan, een nieuw begin, vooruitgaan; en het betekent ook aanwijzingen krijgen. Al deze betekenissen zijn verenigd in en worden uitgedragen door de inwijding in de Gayatri Mantra. 

 

    Men vraagt vaak of inwijding in de Gayatri Mantra door een Meester eigenlijk wel nodig is.Wanneer men wordt ingewijd in een stamboom van Meesters, dan draagt de mantra de volle gewicht van die hele reeks Meesters. Men zegt wel eens dat een mantra dood is, als die niet wordt gegeven  door een Meester die zelf heel intiem in die mantra opgaat. Ja, zo is het dan ook. Maar er is nog een andere manier om de kracht van de mantra tot ontwikkeling te brengen; en dat is door de mantra te zingen met de kracht van je hart. Hier, op deze bladzijden, heb ik veel over de Gayatri Mantra uitgelegd en over de “Orde van het Hart Sangha", een  wereldwijde, onbegrensde gemeenschap van ingewijden in de Gayatri Mantra.

 

    Als je je aangetrokken voelt tot de inhoud van dit boek en tot de Gayatri Mantra, zing dan de mantra  van harte mee. Het is wel van belang om de woorden van de mantra correct uit te spreken. Je kunt de juiste uitspraak van de woorden van de Gayatri Mantra horen op: www.shantimayi.com

 

    Het woord Gayatri betekent metrum of ritme, en het betekent ook bescherming. Hoewel deze betekenissen enig gevoel kunnen geven van de woorden, wordt de echte betekenis en de volle zwaarte van de Gayatri Mantra pas geleidelijk aan duidelijk naarmate het inzicht groeit. Elke volgende stap op de weg van inzicht maakt weer een stukje bewustzijn los; en de mogelijkheden ontvouwen zich steeds verder.  

    Wij sluiten ons aan bij de grote menigte bodhisattvas. Dat zijn degenen die leven voor de verlichting van alle wezens in alle tijden en in alle universa. Velen van hen leven alleen hiervoor en hun inbreng is eindeloos. Anderen hebben beloofd om steeds maar weer terug te keren. Weer anderen dragen alleen maar het hunne bij aan dit grote doel tijdens dit ene leven; en zij beloven om niet  weer terug te komen of om dit voorrecht vast te houden ook na hun bijdrage geleverd te hebben. Tot slot zijn er die deze weg zeer intensief leven, en degene die dat niet doen.

 

    Ik moedig iedereen aan die het spirituele pad opgaat om in hun leven, in hun dag, tijd in te ruimen om momenten van belangeloze toewijding op te dragen aan het hele leven, in de vorm van de woorden van de Gayatri. Deze belangeloosheid is verlichtend.

 

    Mogen we daardoor het hart en de geest inzetten voor de verwerkelijking van verlichting en eenheid van alle wezens in het licht van de Waarheid.

Sommigen denken dat dit niet mogelijk is, maar de bodhisattva begrijpt dat het wčl kan – hier en nu; omdat het nu eenmaal de Waarheid is dat alle wezens fundamenteel één grote verlichte eenheid vormen.

Dit moet nog wel in oprechtheid worden waargemaakt.

 

 

De Gayatri  is een Aloud Waaklied

 

    De Gayatri Mantra wordt niet alleen hier door ons gezongen en door onze Sangha. Over de hele wereld zingen mensen nu op hetzelfde moment dit diep ontroerende gebed. Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag of de nacht je zult zingen, er zijn altijd anderen die ook de mantra zingen. De Gayatri is een aloud waaklied, dat de hele wereld omspant. De Gayatri Mantra is een van de toetsstenen voor het omvormen van het bewustzijn en heeft een zelfde trilling als de vitale kracht in de natuur.

 

    De mantra dringt het diepste door als die in de oorspronkelijke taal wordt gezongen: het Sanskriet. Het is een van de oudste gebeden die de mensheid kent; haar duiding is zo oud als het licht. Dit gebed doet een beroep op de hoogste wijsheid, op de straling van de kosmos, om het begrip van onze ware aard licht te geven. Hierdoor wordt van ons gevraagd dat we verfijnd worden en ontvankelijk voor de goddelijke wijsheid, die in de ervaring van het leven doordringt en in essentie onze ware aard is.

 

Het zingen van de Gayatri Mantra zuivert 

de zanger.

Het luisteren naar de Gayatri Mantra zuivert 

de luisteraar.

 

Dit heilige gebed gaat vanuit het hart van de zanger als een spiraal door het hele universum en is een smeekbede voor vrede en goddelijke wijsheid voor iedereen.

 

 

De evenwichtige kwaliteit van de Gayatri Mantra

    De Gayatri Mantra is volstrekt in evenwicht – yin en yang. De kern of de tekst van de Gayatri Mantra is vrouwelijk, en haar boodschap of oproep is mannelijk. Gayatri is de moeder van de Veda’s en dat betekent dus ook de moeder van alle kennis.

Zij roept het mannelijke ‘Savitur’ op, wat ook wel de uitstraling van begrip en intelligentie wordt genoemd. Deze uitstraling, die overal en in elke ervaring is, is als de straling van de zon uit ons zonnestelsel.

Met andere woorden: alle kennis van het complexe bestaan wordt weergegeven in de lettergrepen van de mantra; zo is het ook met de middelen om voorbij wereldlijke kennis te gaan.

 

De trilling en invloed van de Gayatri Mantra op het fysieke lichaam

    Het in stilte denken, zeggen of zingen van de Gayatri Mantra beďnvloedt het fysieke lichaam, zuivert het emotionele lichaam, en brengt je bij je hartsgevoel**. De Gayatri stimuleert en bevordert de opmerkzaamheid en wekt op tot de Waarheid die in ieder van ons is. 

 

    Onze energiecentra, niveau en ritme worden geactiveerd door middel van onze adem, die door onze neusgaten wordt ingeademd en uitgeademd bij het reciteren van de Gayatri Mantra – zelfs tijdens een stille herhaling***. Dit brengt het elektromagnetisch ritme en de energiestromen in het lichaam in evenwicht met prana. Prana is een moeilijk te vatten energiekracht die vergelijkbaar is met orgone****. Bij het reciteren worden alle elementen van de mantra gebruikt; zelfs de adem is een precisie-instrument. Het werkt allemaal samen, net als een orkest met zijn dirigent. De adem, stem, meditatie en intentie werken efficiënt en zonder moeite – net als de zon efficiënt en zonder moeite schijnt.

 

* 'The Matter of the Heart Sangha' is een wereldnet van Diamant-wezens die de mantra zingen voor het ontwaken van alle voelende wezens.

** Niet alleen het welbekende chakra-systeem, maar alle energie en wordt geactiveerd door het geluid van de Gayatri.

*** De mantra werkt op vele wijzen, die de energieën, magnetische stromen, biochemie en hersengolfpatronen op een heel subtiel nivo op elkaar afstemt. Het prachtige resultaat daarvan kun je direkt of na enig tijd merken.

**** Volgens Wilhelm Reich (1897 – 1957) is het hele universum doortrokken van een primair, massa-loos, vrij fenomeen dat "Orgone energie" wordt genoemd.

 

Gayatri leert haar geheimen aan de zanger

 

    Door het zingen van de Gayatri Mantra ontvouwt de mantra zelf haar boodschap. De Gayatri is smetteloos en volmaakt. De Gayatri Mantra herschept een onbelemmerde gewaarwording op dezelfde manier als een oogst wordt vernieuwd. Zoals bijvoorbeeld de wind zaden naar een veld blaast. Na een tijdje en als het weer goed is, bedekken bloemen en graan het veld. Steeds maar weer een onbelemmerde cyclus, elk seizoen opnieuw. De Aarde produceert haar zaden en die groeien op hun beurt en zorgen voor een volgende generatie. Zo werkt de mantra ook: als jij zingt wordt zij gezaaid, groeit en breidt zich uit. De diepere betekenis van de Gayatri is als een goed seizoen, dat voor de Aarde een weldaad is. Dat levert steeds weer vruchten op. Zoals een zaadje is overgegeven aan de wind, zo geven wij onze bedoeling over aan het universele Doel; dan zal de Gayatri bloeien op onverwachte plaatsen en momenten. Gayatri is als de kracht van de zon.  Hoe kunnen we nu eigenlijk over zoiets praten; is de Gayatri wel te begrijpen? Elke omschrijving die je hoort is als een zandkorrel op een eindeloos strand. Geen enkele omschrijving kan de onmetelijke betekenis en intensiteit van deze grootse mantra ook maar benaderen.

 

De Gayatri is een parel uit de diepte

    Het is een juweel uit de schatkist die onze Goeroe en de Sacha afstamming van generatie op generatie hebben doorgegeven. Het is een groot voorrecht om in deze heilige mantra ingewijd te worden. Wanneer we beseffen wat een geluk we in dit leven hebben dat we volgens ons hoogste ideaal kunnen leven, schenkt het geluid, of zelfs de gedachte aan de Gayatri-woorden ons al genade.

 

Dit juweel van de Gayatri Mantra is een voorrecht voor ons

    Lang geleden werd de Gayatri Mantra niet hardop gezegd; zij werd alleen maar in stilte herhaald of gefluisterd met het puntje van de tong. Deze methode van zingen is een heel verfijnde en sterke manier om de mantra te herhalen. Vroeger zongen de vrouwen de mantra niet; zo was er ook een periode dat alleen Brahmaanse priesters de Gayatri Mantra zongen en niemand anders. Tegenwoordig heeft iedereen het voorrecht de Gayatri Mantra te zingen – en dat is een grote eer.

 

    Deze verandering lijkt ontstaan te zijn toen de wereldgebeurtenissen in een steeds somberder perspectief terecht kwamen. Nu zingen en herhalen miljoenen mannen, vrouwen en kinderen van alle rangen en standen deze prachtige en krachtige aanroeping. 

 

    Doordat deze mantra een universele uitstraling en inhoud heeft, heeft niemand het recht die te verbinden aan een bepaalde godsdienst. De Hindoes zijn de bewakers van de Gayatri geweest; en zij hebben die aan anderen geleerd en over de hele wereld verspreid. Je zou kunnen zeggen dat de Gayatri Mantra hůn bijdrage is aan de mensheid en het ontwaken van alle wezens. Maar het bereik van de oproep van de Gayatri is universeel en overstijgt alle grenzen van traditionele godsdienst.

 

De Mantra is de matrix van het Bestaan

    De morgendauw komt op door de mantra en hangt blinkend in de opgaande zon over de velden. Dan verdwijnt die ook weer door een mantra in de hitte van middagzon. In het hele bestaan komt alles op en vergaat door de kracht van een precieze geluidsvibratie, de lengte van een toon – door een mantra. De Gayatri Mantra is een trilling, die de voorwaarde schept voor verfijnde ontvankelijkheid en die ons de weg naar de onvoorwaardelijke Waarheid opent. Zoals het zoemen van de bijen bijdraagt aan de hele scala van ervaringen, zo ook is het zingen van de mantra een bijdrage aan de matrix van het Bestaan.  

 

**************************

 

 

 Deze tekst is een gedeelte uit het boek 'Gayatri Mantra', 

geschreven door ShantiMayi.

 

 

Dit boek en de begeleidende CD is te bestellen via: jivanjili@xs4all.nl

 

Het boek is ook verkrijgbaar in het Engels en Frans, zie: Gayatri Mantra

 

Ganesha Mantra handleiding 16 pagina's in pdf formaat

<---- Agenda NL Artikelen Gayatri Mantra