Korte biografie van Jivanjili

Me oneJivanjili één jaar oud en klaar voor een leven vol avonturen


J
ivanjili werd geboren in 1945 in een typisch Nederlands dorpje aan een grote rivier. Als 'dochter van de dokter' had ze weinig aansluiting bij de plaatselijke bevolking. Als een kind met een zeer authentieke kijk op het leven, werd ze afgewezen door haar ouders. De illusie om te hechten aan welke uiterlijke omstandigheid dan ook, kreeg nooit een kans. Vanuit de grond van haar hart rees de diepe vraag op : "Wie ben ik werkelijk?".

Met een niet te stuiten vastberadenheid was de zoektocht naar Waarheid begonnen: Jivanjili 'bestudeerde' het leven door zorgvuldig alle verschijnselen die ze was tegengekomen te observeren. Ze werd verpleegster, is de coördinator van een filmbedrijf geweest, studeerde toegepaste filosofie... geen enkele carriëre of studiemateriaal leek de ultieme antwoorden of vervulling te brengen.

Jivanjili schonk het leven aan drie prachtige dochters en bracht ze groot als alleenstaande ouder nadat haar huwelijk tot een einde was gekomen. Ze kreeg ook 5 kleinkinderen. Ze zegt: "Het moeder/grootmoederschap is zo'n enorme vreugdevolle en rijke speeltuin waarin ongeconditioneerde liefde kan bloeien".

Begin 30 ontdekte Jivanjili de Lessen van vroegere en hedendaagse Grote Meesters. Gegrepen door het concept van "Verlichting", werd ze nog gretiger en opende zich voor een levende Meester. Haar eerste leraar werd Rients Ranze Ritskes, een Zen Meester. Na een periode van het intens beoefenen van Zen, begonnen studenten zich tot haar aangetrokken te voelen als bijen tot de honing. Er werden meditatiegroepen gevormd. Over deze strenge Zen-periode zegt ze: "Op een gegeven moment verlangde het hart ernaar om te dansen, om verder te gaan en toen vond ik mijn volgende Meester Osho. De diepe hartsverbondenheid met deze Grote Meester openbaarde Stilte; essentieel, onbeschrijfelijk en onveranderbaar".

Nadat Osho zijn lichaam verlaten had, ontmoette Jivanjili bij 'toeval' haar huidige Meester Shri ShantiMayi in 1994 in Amsterdam.  Deze ontmoeting was een onmiddellijke schok van herkenning. Haar leven's vraag (quest) verstilde in de Gratie van deze Meester.

ShantiMayi is een Verlicht Meester van de Sacha Lineage, een lineage die niet beperkt wordt door enige traditie en die open is als de ruimte zelf.

"Zoals water weet nat te zijn
zo eenvoudig, zo natuurlijk
Zo is 'DAT' wat je bent"

~ Jivanjili ~