Leven in Sacha

 

SachaIn 1995 ging ik voor de eerste keer naar de SachaDam ashram in Laxmanjuhla, India. Direct na aankomst maakte ik een afspraak voor een individuele ontmoeting met mijn Goeroe ShantiMayi. Ik kon meteen de volgende dag terecht. In ons gesprek onthulde zij een breed spectrum aan mogelijkheden die zij voor mij zag, mogelijkheden die het leven voor mij 'in petto' zou hebben. De woorden die zij sprak echoën nog steeds na in golven van diepe verwondering. Het was een openbaring. Ik herinner me dat ze zei: "Je gaat wereldwijd mensen inwijden in de Gayatri Mantra." Nog maar pas binnen gekomen in het rijk van de Sacha Lineage , begreep ik niet waar ze het over had en vroeg: "Wat is de Gayatri Mantra?" "We zullen een intensive doen", zei ze, "en je zal er grondig mee bekendraken".
Op een bepaalde manier voelde ik meteen intuïtief aan dat ik gestuit was op een diepgang die alle begrip te boven ging. Maar dankzij een hardnekkige conditionering overviel me die avond in mijn kamer een ongelofelijke rusteloosheid die me de hele nacht deed draaien en woelen in mijn bed. "Wat zei ze? Zou ik in staat zijn om waar te maken waar zij over sprak? Verwachtte zij iets van mij en zou ik haar teleurstellen?" Het grappige is dat ik me tegelijkertijd bijzonder oncomfortabel voelde door gevangen te zijn in zo’n vertwijfeling.
Hoe kon ik zo twijfelen aan wat ShantiMayi zag? Hoe kon ik twijfelen aan Haar wijsheid?

Ik weet alles!
Ik had gehoord dat de Gayatri Mantra elke morgen om 8 uur gereciteerd werd in SachaDam. Dus de volgende ochtend ging ik erheen. Halverwege de recitatie ging plotseling de deur van de mandir (tempel) open en er kwam iemand nogal vastberaden binnen. Het was ShantiMayi. Ze ging zitten op haar asan (Goeroe zetel), nam de klankschaal in haar hand en sloeg er luid en duidelijk op. De recitatie stopte abrupt, het was stil. Toen boorde haar ogen zich in de mijne en zij sprak: "Ik zei je dat je mensen in de Gayatri Mantra zou gaan inwijden. Denk niet dat ik het niet weet. Ik weet alles!" Ze sloeg weer op de klankschaal en de recitatie werd vervolgd. Ik was met stomheid geslagen en realiseerde me dat het eenvoudigweg zinloos was om pijnlijke gedachten te voeden. Gedachten die niets dan een gevoel van afgescheidenheid en twijfel teweegbrengen. Ik verzonk in een diepe vrede en voelde dat ik open stond voor alles wat zou komen, voorbij een ‘ik’ die ‘iets’ moest zijn of waarmaken. Ik besefte dat alles geopenbaard zou worden in onvoorwaardelijke Liefde, Genade, Geduld en Wijsheid.

Alles is God
ShantiMayi organiseerde een driedaagse Gayatri Mantra intensive zoals ze had gezegd. Tijdens de intensive kreeg ik groot ontzag voor de Sankalpa* van de Sacha Lineage: “Moge alle voelende wezens ontwaken! Moge alle voelende wezens zich naar God, het Hart, keren.” We gingen diep in op de betekenis van mantra en in het bijzonder op de betekenis van de Gayatri Mantra. We reciteerden de Gayatri Mantra urenlang, elke dag. Nu resoneerde de Gayatri Mantra in alle cellen van mijn lichaam, mijn lichaam voelde op een gegeven moment volkomen transparant aan. Deze transparantie paste niet binnen de fysieke vorm ... waarneming had elke 'plaats’ verloren. Ik voelde me tegelijkertijd klein als een zandkorrel en grenzeloos als ruimte.

Ik kon niet wachten om naar huis te gaan en de mantra te gaan verspreiden en in groepen te gaan reciteren. Door de vele reizen over de wereld die volgden, ben ik sindsdien steeds in de gelegenheid geweest om de Gayatri Mantra te reciteren met een grote verscheidenheid aan mensen die ik op mijn pad ontmoette. Er wordt gevraagd naar initiaties en er vinden intensives plaats.Velen worden aangeraakt en herkennen dit aloude lied vanuit de tomeloze diepte van hun hart. De mantra roept een heldere herinnering op: Alles is God, allesomvattend, overal en nergens tegelijkertijd. Met andere woorden: de Gayatri Mantra roept de bevrijding van elk idee van afgescheidenheid op. Waar zou je de grens moeten trekken tussen wat dan ook?

Ruimte is de limiet
De Gayatri Mantra is een krachtig geschenk dat het voorstellingsvermogen opent en het bewustzijn in zijn volle glorie openbaart. Het onvoorwaardelijk en van harte reciteren van de Gayatri Mantra bekrachtigt de mantra. Het is Pure Liefde die nergens aan gehecht is en alle cellen doorzeeft tot in het onmetelijke; ruimte is de limiet.

Wat een zegen om deze mantra te mogen uitdragen.

ShantiMayi gaf mij de sleutel die de deuren opent voor het ontwaken van alles en iedereen.

Dit is leven in Sacha.

Enkele weken later ontving ik per post een ansichtkaart van ShantiMayi met de tekst:
‘Wearing white light for all to see the inner clarity of God shining everywhere.
That is Sacha.’ **

Jivanjili
~~~~


* Een sankalpa is een ‘besluit’, een positieve affirmatie, ook wel een voornemen.
** Zie de illustratie bovenaan deze pagina voor de voorkant van de ansichtkaart.

 

Leela gepubliceerd in het boek: Shri Hans Raj Maharajji AndThe Dawn of a New Consciousness