Gayatri Mantra

 

 Sunrise Gayatri

 

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat
Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah:
Prachodayat


Door alle lagen van ervaring heen is
‘Dat’
de ware aard
die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens
door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van
verlicht bewustzijn gewaarzijn.

 

Wat is een mantra?
Het woord 'mantra' is Sanskriet en betekent: lettergreep of heilig woord. Mantra's zijn trillingsformules die innerlijk in stilte worden gereciteerd, of hardop worden uitgesproken of gezongen. Mantra's komen voor in het Sanskriet en ook in Japanse, Chinese en Tibetaanse talen. Het is ook bekend dat bepaalde stammen krachtige lettergrepen en woorden gebruiken.

Een mantra is een precies geluid, een frequentie die zijn uitwerking heeft in het bewustzijn. Mantra’s worden gebruikt voor het bereiken van bepaalde resultaten. Zij worden een bepaald aantal keer herhaald om genezing en overvloed te bewerkstelligen. Mantra's worden in de tradities van tantra toegepast, samen met yantra's, voor het oproepen van bovennatuurlijke krachten, siddhi's geheten. Mantra's worden gebruikt om het hart te openen en ontvankelijker te maken door elk aspect van het fysieke, mentale en emotionele lichaam aan te passen zodat we toegang krijgen tot en doordringen in een groter bewustzijn en diepere wijsheid.

Sommige mantra's lenen zich goed als gebed, andere zijn krachtige en directe aanroepen. Er zijn mantra's die in stilte naar binnen gericht, of hardop gereciteerd, doordringen in de heel subtiele lagen van het bewustzijn, waardoor ze, als een homeopathisch middel, gaven als genezen, zegenen of leiden bewerkstelligen. Mantra's of precieze geluidstrillingen brengen geometrische patronen voort. Dit kan onderzocht worden onder de juiste omstandigheden.

Wetenschappelijke experimenten hebben aangetoond dat door verlagen of verhogen van geluidsgolven, het visuele patroon ook verandert, gelijk met de verandering van het geluid. Men laat dit zien door middel van een druppel water, die - wanneer die geladen wordt met verschillende geluidsgolven - verschillende geometrische patronen oplevert. Zand dat op een platte metalen plaat is uitgespreid, verspringt van het ene in het andere geometrische patroon, afhankelijk van de trillingen van hogere of lagere tonen.


Wat is een Yantra?
Het geometrische patroon van een geluidstrilling dat een een bepaalde informatiecode bevat, wordt een yantra genoemd. Een yantra is een diagram dat subtiele informatie met een mystieke betekenis overbrengt op degene die er naar kijkt. Net als een mantra bevat elke yantra een specifieke betekenis, die innerlijke bewustzijn en ontvankelijkheid opent voor de informatie die de yantra overbrengt.

Men zegt dat de yantra de meeste potentie heeft als de 'bij' (Sanskriet letters of lettergrepen) op de plaatsen staan waar ze horen en minder potent als ze niet in het diagram staan. In dit boek zul je van beide Gayatri Yantra's voorbeelden aantreffen. De Gayatri Yantra is een heilig diagram dat een subtiele taal overbrengt die vastligt in het potentieel van de Gayatri Mantra. Geometrische yantra's kunnen zo precies zijn dat elke lijn naar een bepaalde richting loopt en een bepaalde opeenvolging heeft.

Elke kromming, elke lijn en zelfs het aantal lijnen heeft een eigen betekenis. De precieze boodschap die een yantra belichaamt wordt bijna nooit, als het al ooit gebeurt, uitgelegd of uitgesproken.

De Gayatri Mantra en de Gayatri Yantra zijn methoden van inwijding in een dieper begrip van de boodschap van de Gayatri. Ook is de Gayatri, in welke vorm dan ook, een middel tot ontwaken, genade en onbaatzuchtigheid, eveneens is zij een dienst aan deze wereld.

 

Klik in de Gayatri Yantra om deze te vergroten

De Gayatri Mantra
Het woord Gayatri betekent metrum of ritme, ook betekent het bescherming. Hoewel deze betekenissen enig gevoel geven van de woorden, ontvouwt de echte betekenis en de volle kracht van de Gayatri Mantra zich pas naarmate het inzicht groeit. Elk nieuw inzicht geeft weer een ander inzicht van nog groter bewustzijn en verruimende mogelijkheden ontvouwen zich keer op keer.

Luister naar de Gayatri Mantra Recitatie

Luister naar een Gayatri Mantra Lied

 

Het zingen van de Gayatri Mantra zuivert 
de zanger.
Het luisteren naar de Gayatri Mantra zuivert 

de luisteraar.

Uit het boek Gayatri Mantra geschreven door ShantiMayi.
~~~~~

 

Boek en CD van de Gayatri Mantra Sacha Sadana

 

Voor bestellen van Boek en CD, zie: Sacha-CD Gayatri Mantra