Het mysterie van adem

 Adem lijkt het teken, het begin en eind van leven te zijn.


Men zegt dat het lichaam leeft bij de eerst ademtocht en wanneer de ademtocht verdwijnt, spreekt men van dood. Om die rede hebben de Yogis adem prana genoemd, wat het absolute leven betekent. Bovendien komen de geringste veranderingen die in iemand lichaam plaatsvinden van een wisseling in het ademhalingsmechanisme. Dat is waarom artsen in alle tijden iemands conditie bij verschillende ziekten onderzochten door het voelen van de polsslag die direct voortkomt uit de adem.


Mentale veranderingen worden ook door adem veroorzaakt. Er zijn mensen waar je beter niet tegen kunt praten als ze net wakker zijn uit een diepe slaap bijvoorbeeld; zij zijn dan prikkelbaar en geïrriteerd. Maar er zijn ook mensen die dan juist beter luisteren als op welk ander tijdstip dan ook. Sommige mensen komen geïrriteerd en doen moeilijk thuis na een werkdag; als je ze een uurtje of zo met rust laat veranderen ze beetje bij beetje. Dit alles toont dat de conditie van de adem het mentale proces verandert op dat moment. Onmiddellijk bij concentratie op werk versnelt het ademhalingsritme en wordt de geest beïnvloed. Na en tijdje verandert het ademhalingsritme en wordt normaal; zo ook verandert de conditie van de geest mee. Sommigen werken het ademhalingsritme in hun slaap op waardoor de conditie van de geest onstabiel en verstoord wordt; maar over het algemeen helpt slaap de ademhaling te normaliseren waardoor de geest tot rust komt. Je kunt zien hoe verschillende emoties, passies en gevoelens het ritme van de ademhaling veranderen. Soms verliest men beheersing van het ritme van de ademtocht, zoals bij woede, passie en angst; in dat geval verliest men beheersing over acties en/of woordgebruik. Als dat het geval is is de controle over zichzelf verloren, maar het eerste is de beheersing over de adem verloren.


De basis van deze waarneming is dat bij beheersing van de ademhaling, er ook beheersing over zichzelf verworven wordt; degene die controle heeft over de adem, is ook de heerser over het lichaam en de geest. Maar slechts enkelen weten hoe te ademen en wat er voor methoden zijn om de kanalen zuiver en in balans te houden. Onbeheerste ademhaling is gevaarlijk!
Mystici hebben voor de twee verschillende richtingen (in- en uitademing) verschillende benamingen, ze worden beschouwd als de zon en de maan, ze stellen de positieve en negatieve kracht en invloed van adem voor. Hoe weinig weten van hoe vaak in een etmaal adem van richting verandert en hoe deze werkt in de verschillende lichaamsdelen en geest met verschillende effecten en resultaten? Hoe vaak bewerkstelligt iemands gebrek aan kennis van de techniek van ademen zijn/haar actie, gedachte of woordgebruik zonder dat hij//zij daar invloed op heeft – wat zoiets is als zwemmen tegen de stroom in.


We merken vaak dat in het leven soms succes behaald wordt met de kleinste moeite en dat een andere keer met de grootste moeite niets productiefs uit onze handen komt en alles faalt. Shiva, de Heer van de Yogies, zei: "Hij die de kennis van adem heeft kent het geheim van het gehele universum."


Wat we over het algemeen kennen als adem is die oppervlakkige in- en uitademing die we door de neus voelen. We denken dat dat adem is en hechten er weinig belang aan, terwijl in werkelijkheid adem een levensstroom is die vanuit het diepst van ons wezen naar de oppervlakte stroomt. Vanuit een mystiek oogpunt zou het niet overdreven zijn te zeggen dat adem de connectie tussen hemel en aarde is. Het is het mysterie van adem dat ons laat zien dat leven niet het stoffelijke deel van het leven is, maar bestaat uit dat deel van ons wezen dat ongezien is. Adem is de brug tussen lichaam en ziel, houdt de twee in verbinding en is het communicatiemiddel voor actie en reactie op elkaar.


In de Koran wordt gezegd: “We hebben de mens tot de koning van Onze creatie gemaakt”, wat met andere woorden betekent dat de mens het rijk is als wel de koning van dat rijk. Dat rijk is zijn lichaam en geest, de koning zijn geest en ziel.
Zoals een paard beheerst en geleid wordt door de teugels ter hand te nemen, zo kan het leven beheerst en geleid worden door beheersing van de adem. Iedere school voor mystiek heeft als zijn meest belangrijke en heilige leer (dharma), de beheersing en begrip van het mysterie dat we adem noemen. Hedendaagse wetenschap heeft het belang van correct ademen voor het fysieke lichaam erkend. Psychologen zullen zich op een dag ook realiseren dat voor alle ziekten en stoornissen van de geest de manier van ademen ook de beste remedie is.


Voor de mysticus is adem niet alleen een wetenschap, maar de kennis van adem is mysticisme en mysticisme is voor de geleerde zowel wetenschap als religie. Het mysterie van de adem kan niet alleen door het verstand begrepen worden. De grondbeginselen van mysticisme rijzen vanuit het hart van de mens. Ze worden eigen gemaakt door intuïtie en gezien met gezond verstand. Dit is niet alleen vertrouwen, maar is wel geboren uit vertrouwen: het is vertrouwen met gezond verstand.


Daarom zijn studie en beoefening van de ademhaling een mysterie gebleven – niet om opgeëist te worden door een bepaalde school, maar omdat geen ware mysticus zonder generositeit kan zijn (dus zich niets kan toe-eigenen). Het eerste teken van een mysticus is dat hij/zij bereid is om aan iedereen te geven. De eerste en laatste les is geven – tot het uiterste geven; alles te geven wat men heeft. Er is geen eindigheid aan het geven van de mysticus, zoals er geen eindigheid is aan de inspiratie die hij/zij ontvangt. Als er van adem een mysterie gemaakt is, is dat uitsluitend zoals wanneer men een glas van een klein kind weghoudt uit angst dat het breken zal en het kind en anderen zal verwonden.


Bedenk eens wat voor behoeftes leven in deze wereld met zich meebrengen! Realiseer je wat voor noden, verleidingen en verlangens! Wat zal de mens al niet doen om die te verkrijgen?


De mens is zo in beslag genomen door naar al deze dingen te streven dat hij werkelijk niet weet wat hij wezenlijk wil of hoe juist te handelen om het te verkrijgen. Hij weet niet wat voor schade hij zou kunnen veroorzaken aan zichzelf of anderen; hij gebruikt macht terwijl hij het resultaat niet weet. Het is daarom dat wanneer we mysticisme aan iedereen kenbaar maken, het is als een vlijmscherp zwaard geven aan een dronkaard. Men weet niet wie hij zal doden of hoe hij zichzelf zal verwonden. Maar afgezien mysticisme, is het noodzakelijk dat iedereen weet hoe een evenwichtig leven te leven, een leven van kracht en kalmte en hoe de kracht van adem te beheersen zodat hij beter uitgerust is om evenwichtig te leven.


Als we de gesteldheid van het hedendaagse leven bezien, zien we dat, hoeveel de mens ook denkt dat hij vooruitgang heeft gemaakt, bepaalde aspecten van het leven heeft verwaarloosd, b.v. in het opzicht van gezondheid, rust, evenwichtig denken en op het gebied van vriendelijkheid en liefde voor elkaar. Al deze dingen ontbreken en de tijdsgeest lijkt zelfs in de tegengestelde richting te gaan. Zelfzuchtigheid lijkt enorm toe te nemen; werkelijke religie, de geest van vergeving, genereus geven, oog voor de oude dag, verfijning, cultuur – ze lijken allemaal te verdwijnen. Over het algemeen genomen weten de mensen niet eens meer of er een God is of Waarheid. Als dit de tijdsgeest is, hoe kunnen we dan verwachten harmonie, vrede en liefde te vinden die de hemel op aarde brengen?


Het is nutteloos om over vrede op aarde te discussiëren. Wat juist nu noodzakelijk is om vrede in onszelf te creëren en voorbeelden te worden van liefde, harmonie en vrede. Dat is de enige weg om onszelf en de wereld te redden. Laat de mens meer consideratie hebben met anderen van binnenuit; laat de mens zich afvragen, ‘Wat voor bijdrage heb ik de wereld te offeren. Ben ik geboren met een zeker voornemen?’ en beoefen dan de beheersing van de ademtocht door middel van het mysterie van adem, de beste manier om je voornemen te volbrengen.

 

HAZRAT INAYAT KHAN *

Volume VIII - The Art of Being
Health and order of Body and Mind Chapter XVII

* Hazrat Inayat Khan (Baroda 5 juli 1882 – New Delhi 5 februari 1927) was de oprichter van de International Sufi Movement. Het soefisme dat Inayat Khan in Amerika en Europa verspreidde wordt vanwege het eigen karakter ervan door volgelingen ook wel aangeduid als universeel soefisme. Hij stond in hoog aanzien en wordt daarom nog steeds aangeduid met de eretitel 'hazrat'.

__________________________________________________________________________

 

Beoefening van één van de ademmethodes


Zit rechtop, ontspan en neem enkele keren normaal adem. Let op de koele adem bij de inademing en de warme adem bij de uitademing in de neus.


 Adem daarna diep in en houd de adem even vast – adem uit en houd de adem even vast, adem weer diep in en houd de adem even vast – adem uit en houd de adem even vast…. Herhaal dit twee keer en zit dan stil voor 5-10 minuten.
Herhaal deze oefening dagelijks één of meerdere malen. Je kunt dit ook doen vóór het reciteren van de Gayatri Mantra of the Panca Maya Sloka bijvoorbeeld.


Geniet.


Blessings Jivanjili