Ik wens jullie een verlichtend 2022 toe!
Mijn wens voor jou is te verrijzen in de
LEVENSBOOM
met volle toewijding.
De tijd is Nu en dringender dan ooit tevoren.
Moge je de LIEFDE die je BENT realiseren.
Jivanjili

 Maria Magdalena


Uit de Goede Boodschap van de Geliefde Metgezel.
Het Complete Evangelie van Maria Magdalena
Opstijgen in de Levensboom in onszelf.

42.2. “Mijn meester sprak aldus tot mij. Hij zei: ‘Miryam, gezegend ben jij die tot bestaan kwam  voordat je tot bestaan kwam, en wiens ogen gericht zijn op het koninkrijk; die van het begin af aan mijn lessen heeft begrepen en gevolgd. Uitsluitend  vanuit de waarheid vertel ik je: er is een grote boom binnenin je die niet verandert, zomer noch winter, en waarvan de bladeren niet vallen. Degene die luistert naar mijn woorden en opstijgt tot in de kroon van de boom zal de dood niet proeven, maar de waarheid van het eeuwige leven kennen.’

42.3. Toen toonde hij me een visioen waarin ik een grote boom zag die tot in de hemel leek te reiken; en terwijl ik deze dingen zag, zei hij: ‘deze boom wortelt in de aarde:  dat je lichaam is. De stam rijkt omhoog door de vijf regionen van de menselijkheid tot aan de kroon: dat het koninkrijk van de geest is.

42.4. Er zijn acht hoofdtakken aan deze boom en iedere hoofdtak draagt zijn eigen vruchten, die je in al hun volheid moet eten. Zoals de vruchten aan de boom in de tuin de oorzaak waren van de val van Adam en Chav’vah*  in de duisternis, zo zullen deze vruchten je het licht van de geest verlenen, hetgeen het eeuwige leven is. Tussen iedere tak is een poort en een wachter, die de onwaardigen die trachten te passeren op de proef stelt.

42.5. De bladeren onderaan de boom zijn dik en overvloedig: zodat er geen licht doordringt  om de weg te verlichten. Maar vrees niet, want ik ben de weg en het licht, en ik vertel je dit: als je in de boom opstijgt zijn er minder bladeren die je van het licht weghouden, dus is het mogelijk om alles helderder te zien.  Degenen die verlangen op te stijgen moeten zichzelf bevrijden van de wereld. Als je jezelf niet bevrijdt van de wereld, zal je sterven in de duisternis; de wortels van de boom. Maar als je jezelf bevrijdt, zal je opstijgen en het licht bereiken ; het  onvergankelijke leven van de geest.’

 42.6. En terwijl hij deze dingen vertelde, voelde ik mijn ziel opstijgen, en zag ik de eerste grote hoofdtak die de vruchten van liefde en mededogen voortbrengt, de grondslag van alle dingen. En ik wist dat voordat je van deze vruchten kunt eten, en hun voeding tot je kan nemen, je vrij moet zijn van alle oordeel en toorn. Wanneer je jezelf hebt bevrijd van deze lasten, kan je de vruchten eten, en daarmee de liefde en mededogen verwerven die je in staat stellen om de eerste van de zeven wachters te passeren. En ik hoorde de stem van de heer van toorn me roepen, maar ik loochende hem en hij had geen deel in mij.

42.7. Dus ik zag mijn ziel weer opstijgen en hij toonde me de tweede hoofdtak, zwaar van de vruchten van wijsheid en begrip. En ik zag dat voordat je van die overvloed kunt proeven, je vrij moet zijn van alle onwetendheid en onverdraagzaamheid.

Pas dan kun je van de vruchten eten en ongehinderd de tweede van de zeven poorten voorbij gaan. En ik hoorde de stem van onwetendheid me roepen, maar ik kende hem niet, en daarom kon mijn ziel dit onbetwist doen.

42.8. Toen toonde mijn meester me de derde hoofdtak, die de vruchten van eerbied en ootmoed draagt. Pas wanneer je vrij bent van huichelarij en hoogmoed kan je hun voeding tot je nemen.  En hoogmoed riep me, en zei: “Je bent niet waardig, ga terug.”
Maar mijn ziel was doof voor hem, en steeg verder omhoog in toenemend licht.

42.9. En daar kwam de vierde tak, vól met de vruchten van kracht en moed. En ik hoorde hem zeggen dat om deze vruchten te eten, je jezelf bevrijd moet hebben van de zwakte van het vlees , en de illusie van je angsten gezien en overwonnen moet hebben.  En de meester van de wereld stond voor me en eiste mij op als de zijne, maar ik ontkende hem en hij had geen deel aan mij.

42.10. Alleen dan, vertelde mijn meester me, wanneer je de bedrieger hebt afgewezen, kan je door de lastigste der poorten gaan, om de vijfde tak en de vruchten van helderheid en waarheid te verwerven. Slechts dan zal je de helderheid en waarheid van je ziel kennen en, jezelf  voor het eerst kennende, begrijpen dat je een kind bent van de levende geest. En terwijl mijn ziel verder oprees, besefte ik dat ik de stem van de wereld niet langer kon horen, omdat alles als stilte was geworden.

42.11. Toen, in het licht van boven, zag ik de zesde hoofdtak, die de vruchten van kracht en heling droeg. Mijn meester vertelde me dat wanneer je waarachtig gegeten hebt van de vruchten van helderheid en waarheid over jezelf, dat je dan deelachtig kunt worden van de vruchten van kracht en heling, de kracht om je eigen ziel te helen, en hem daarmee gereed te maken om op te stijgen naar de zevende hoofdtak, waar de ziel gevuld zal worden met de vruchten van licht en goedertierenheid.

42.12. En ik zag mijn ziel, nu vrij van alle duisternis, weer opstijgen om gevuld te worden met het licht en de goedertierenheid, die de geest is. En ik was vervuld met een intense vreugde terwijl mijn ziel in vuur opging en opsteeg in de vlammen van waaruit mijn meester me de achtste en laatste hoofdtak toonde, waaraan de vruchten van genade en schoonheid van de geest brandden.

42.13. En ik voelde mijn ziel en alles wat ik kon zien oplossen en verdwijnen in een schitterend licht gelijk aan de zon. En in dat licht, aanschouwde ik een vrouw van buitengewone schoonheid, gekleed in schitterend witte gewaden. De figuur reikte haar armen uit en ik voelde mijn ziel in haar omhelzing getrokken worden, en in dat moment was ik bevrijd van de wereld en ik besefte dat de ketenen van vergetelheid vergankelijk waren.
Van nu af aan zal ik, door de loop van de tijden en eeuwen heen, in stilte verblijven.
En toen hoorde ik, als vanuit de verte, de stem van mijn meester. Hij zei me: ’Miryam, die ik de Migdalah genoemd heb, nu heb je het AL gezien en daarin weet je de waarheid van jezelf; de waarheid die is 'IK BEN'. Nu ben je de voleinding der voleindingen geworden.’
En zo eindigde het visioen.

42.14. Dit is wat mijn meester me heeft verteld en getoond. En waarachtig,  ik zeg jullie dat alles wat ik jullie onthuld heb waar is. “

42.15. Toen de Migdalah** alles had verteld van wat Yeshua gezegd en gedaan had, verstilde ze, want het was in stilte dat Yeshua met haar gesproken had en deze waarheden onthuld had.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vertaling van Jehanne de Quillan van de dode zee  rollen ‘gospel of the beloved companion’ uit het engels vertaald.

*    Chav'vah : Moeder van al het leven.
** Migdalah : Betekent letterlijk: 'toren'.