Richtlijnen voor GebedEen gebed wordt bekrachtigd door te menen waar je voor bidt,
en te bidden voor wat je van Harte meent.

Gebed kan op oneindig veel manieren tot uitdrukking komen.
Durf te luisteren naar je intuïtie en ben creatief.
Twijfel nooit aan het diepste van je Hart (innerlijke stem).

Het is van grote betekenis dat je gebed vrij is van zelfzuchtige verlangens.

 

Voorafgaand aan welk gebed dan ook:
Maak een sterke focus van datgene waarvoor je wilt bidden.
Visualiseer je intentie en wees vrij van verwachtingen over het resultaat van je gebed.
Je gebed zal gehoord worden door het Universum (God - Bewustzijn ) in grote wijsheid.
Ga gemakkelijk zitten en neem werkelijk een heilig moment.

Enkele suggesties voor gebed:
1. Je kunt een vooraf geschreven gebed, mantra, lied of gedicht, waar je heel erg van houdt, gebruiken.
Spontaan spreken of zingen, op je eigen manier, kan ook heel verrassend zijn.
Spreek of zing hardop, fluisterend of innerlijk.
Vouw je handen samen in gebed, of plaats ze op je hart.

2. Steek een kaars aan met je heilige intentie.
Misschien wil je wierook gebruiken en een altaar maken met voorwerpen die voor jou van betekenis zijn en/of voor de persoon of situatie waar je voor bidt.

3. Ga naar buiten met volle maan... adem je gebed in de oneindige ruimte. Voel je hartslag en verbindt die met de Universele hartslag. Visualiseer dat je gebed neerdaalt zoals het maanlicht op alle wezens schijnt.

4. Vraag om een teken: je aandacht wordt misschien getrokken door een voorbijgaande vogel... een geluid... een kleur... een Zonnestraal... en laat dat je gebed verder voeren.

5. Gebruik een trommel als voertuig voor de reis van je gebed. Laat de trommel spreken zonder zijn ritme te manipuleren. Het ritme zal 'zijn eigen taal spreken' via je hart.

6. Schrijf je gebed op een stuk papier. Maak een vuur en verbrand het. De rook zal je gebed naar de juiste bestemming dragen.

7. Stel jezelf voor al zittend op een troon in de vorm van een Lotusbloem... stel je voor dat de troon op de top van een berg is gezeteld. Visualiseer nu het doel van je gebed. Adem diep de negativiteit in - en adem pure en positieve energie uit met je focus van het gebed. Dit is een manier van bidden die extra krachtig is wanneer je een moeilijke tijd hebt met iemand. Maak deze persoon de focus van de alchemie die plaats vindt bij deze manier van ademen.

8. Dankbaarheid is een krachtige kwaliteit om je hart te openen in gebed.
Maak een lijst van alles waar je dankbaar voor bent, en voel de compassie voor onze fouten en de fouten van anderen... en glimlach. Een glimlach in compassie is voor iedereen bijzonder helend en brengt een natuurlijke vergevingsgezindheid teweeg.

9. Creëer elk soort van ritueel / ceremonie, zolang de intentie maar een intentie in liefde is. Je kunt met een groep bidden, zoals een groep mensen die hun gebeden in een gezamenlijk vuur offeren.
Zing en dans... en de gebeden zullen door allen gehoord worden.

Mogen we allen in vrede, vrede, vrede leven.

Jivanjili