Je bent niet gebonden door wat je waarneemt,
 
maar door wat je vast houdt.

 Lied van Tilopa
 
Fragment uit Het lied van Tilopa (988–1069) voor zijn Meester Naropa.

Mahamudra, de koninklijke weg,
is vrij van alle woorden en symbolen.
Alleen voor jou, mijn geliefde Naropa,
zo oprecht, ontvankelijk en toegewijd
zing ik dit prachtige lied,
als blijk van een nooit eindigende vriendschap.
 
De volledig open natuur
van alle dimensies en gebeurtenissen
is als een regenboog
schijnbaar daar, maar ongrijpbaar.
De weg van Mahamudra
kent geen grenzen.

Geen enkele moeizame mentale inspanning
is in staat deze onbegrensde open weg te benaderen.
De moeiteloze vrijheid van bewustzijn
beweegt zich van nature over deze weg.

Net zoals ruimte altijd onverstoord verschijnt
en nooit gevuld is,
zo is het bewustzijn zonder grenzen
en altijd gewaar.

Starend vanuit louter gewaarzijn
in het bewustzijn,
smelt het dwangmatige conceptuele en redenerend denken weg
in de vruchtbare lente van het boeddhaschap.

Witte wolken die in de blauwe lucht voorbij drijven,
veranderen voortdurend van vorm en hebben geen basis,
geen referentiepunt en geen plaats om te verblijven.
Ze zijn als steeds veranderende gedachten,
die als wolken door de ruimte van het bewustzijn zweven.

Als de vormloze uitgestrektheid van het bewustzijn
helder wordt waargenomen,
zullen de dwangmatige gedachten
gemakkelijk en vanzelf ophouden.
 
Hoewel de ruimte geen kleur of vorm bezit,
manifesteren zich spontaan vormen en kleuren
in de openheid van de eeuwige ruimte.
Hoewel bewustzijn geen positieve of negatieve kenmerken bezit,
manifesteren zich in de uitgestrektheid van het denken
werelden, relaties en betekenissen.
 
Net zoals duisternis,
ook al duurt die duizenden jaren,
een opkomende zon niet kan verbergen,
zo kunnen ook ontelbare eeuwen van strijd en lijden
het stralende licht van de essentie van het bewustzijn
niet verborgen houden.
 
Alhoewel de wijzen ervan getuigen
dat de aard van het bewustzijn stralendheid is,
kan dit onbegrensde licht
in geen enkele taal worden uitgedrukt
of in welk sacramentaal systeem dan ook worden gevat.

Hoewel de essentie van het bewustzijn
leeg is van subject een object,
omarmt ze teder al het leven en alle verschijnselen.
 
Om deze waarheid te realiseren
hoef je enkel je lichaam te ontspannen
en geest te openen.
Ga natuurlijk en ongedwongen
op in transparantheid.

De gedachten stil en gelijkmoedig,
het lichaam als een holle bamboestengel, tot rust gebracht.
Adem niet in noch uit
met de adem van het aangeleerde denken.
Kom tot vrede in stralende aandacht.

De rijkdom van Mahamudra
is in geen enkele wereld te vinden.
Geliefde Naropa,
deze schat van verlichting
behoort jou en allen toe.

Vertaling uit Tibetaans door Hans van den Bogaert